Web prezentaciju naše kompanije i naših proizvoda smo pokrenuli tokom mjeseca oktobra, a ave u cilju da bi se približili Vama.