Jasal  d.o.o.

JASAL D.O.O domaća firma, sa sjedištem u Sarajevu, daleko poznatija pod brendom ” Tahirović ” osnovana je 2006. godine. Osnivači su bračni par, Sanela i Jasmin Tahirović. Firma je dobila naziv po inicijalima porodičnih imena (Jasmin,Sanela, Aldan). Proizvodi Tahirović su od 2003. godine bili plasirani u lancu biljnih apoteka Tahirović, da bi se na inicijativu naših kupaca i poslovnih partnera postepeno proširili na prostor cijele Bosne i Hercegovine. Firma Jasal se bavi proizvodnjom preparata od ljekovitog bilja i meda. Također pravljenjem i izdavanjem farmaceutskih preparata, kao i pakovanjem i distribucijom na prostor Bosne i Hercegovine. Prije svega ljubav prema prirodi, životno i radno iskustvo, edukacija, zatim i profesionalno usavršavanje bili su siguran put ka ostvarenju sna da priroda bude centar našeg zanimanja. Osjetiti prirodu znači uspostaviti duhovni kontakt sa njom. Kada to uradimo, možemo reći da smo započeli proces unapređenja zdravlja. Spoj prirodnih ljepota naše zemlje, ekoloških čistih i očuvanih predjela kao i vrlo duga i bogata tradicija upotrebe ljekovitog bilja u narodnoj medicini stvorili su veliku paletu proizvoda obogaćenu vrhunskim kvalitetom i dizajnom, na opće zadovoljstvo mnoštva naših kupaca i poslovnih partnera.

Danas Jasal, bilježi brojne poslovne uspjehe na bosansko-hercegovačkom tržištu, što dokazuje dugi niz godina pozitivnih poslovanja. Naravno, sve to uz stručan kadar, dominantnog farmaceutskog profila. Firma trenutno broji 9. uposlenika, a planirano je upošljavanje novih stručnih kadrova.

Poslovna strategija, misija, naš poslovni tim…

Svaka uspješna kompanija mora posjedovati jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, kreativnost i inovativnost zaposlenih i snažnu usmjerenost ka korisniku kao centralnoj interesnoj grupi kompanije. Misija Jasal-a, jeste stvoriti kvalitetan prirodan proizvod na opšte zadvoljstvo prije svega krajnjeg korisnika, uposlenika kao i samog osnivača. Konkurentna prednost svake firme, jeste stručan, motivisan, i zadovoljan poslovni tim.Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija kompanije, a svi resursi kao imovina, sirovine i kapital, ciljevi kao prodaja i zadovoljstvo korisnika polaze i dolaze od ljudi i na temelju njihovog djelovanja. Naši uposlenici su najvažniji segment uspjeha i naš fokus na uposlene garantuje dostizanje uspješnosti u našem biznisu. Produktivnost je do sada pokazala da se uposleni posve aktivno uključuju, jer im rad u ovoj kući pričinjava radost. Uspjeh i vrijednosti kompanije dolaze iz inovativnosti i kreativnosti ljudi koji u kompaniji rade. Privlačenje, zadržavanje i nagrađivanje talenata je naš fokus za budućnost. Investiranje u razvoj ljudi je najisplativija investicija koja je osnovni preduslov razvoja svake kompanije. 

Naši proizvodi