Kora rujevine pokazuje korisno djelovanje kod sljedećih zdravstvenih poteškoća:

Prisustvo kamenca i pijeska u bubrezima i mokraćnim kanalima

Upala mokraćnih kanala

Oslabljene funkcije bubrega

Vanjskih i unutrašnjih hemoroida

Zadržavanja tečnosti u organizmu